Машиніст котельної установки

2-й клас

Завдання та обов’язки. Бере участь у несенні вахти в котельному відділенні згідно із судновим розкладом. Обслуговує технічні засоби котельної установки: котли, системи, механізми, засоби автоматизації та контрольно-вимірювальні прилади. Забезпечує безперервну роботу механізмів на заданих режимах і вживає заходів з усунення недоліків у їх роботі. Бере участь у ремонті котельної установки. Підтримує в котельному відділенні чистоту й порядок. Вживає заходів у разі загрози аварії, надходження забортної води, пожежі або іншої небезпеки для життя людей у котельному відділенні. Проводить підготовку систем пожежогасіння до дії. Бере участь у виконанні робіт із технічного обслуговування та ремонту суднових технічних засобів за розпорядженням старшого механіка.

Повинен знати: основи будови судна; призначення, будову й дію котельної установки та технічних засобів, які забезпечують її роботу; інструкції з експлуатації, правила технічного обслуговування й ремонту суднових технічних засобів; термінологію, яку застосовують в машинно-котельному відділенні; дії під час аварій та шляхи евакуації із машинно-котельних відділень; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння команд; основи електротехніки та електроустаткування суден; призначення суднової сигналізації, яка зв’язує машинно-котельне відділення з містком судна; розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Первинна професійна підготовка. Підтвердження компетентності згідно з вимогами до професії машиніста котельної установки. Стаж роботи на суднах у складі машинної команди не менше 2 місяців. Стаж роботи на судні повинен бути пов’язаним з функціями несення ходової машинної вахти під керівництвом кваліфікованого механіка (суднового) або особи рядового складу вищої кваліфікації.

1-й клас

Завдання та обов’язки. Несе вахту в котельному відділенні згідно із судновим розкладом. Обслуговує котельну установку й технічні засоби, які забезпечують її роботу, керує ними. Забезпечує безпечну експлуатацію котлів, підтримання правильного рівня води та тиску пари в котлах. Бере участь у ремонті котельної установки та технічних засобів, які забезпечують її роботу. Виконує слюсарно-монтажні роботи з ремонту котлів, механізмів, систем та інших технічних засобів котельної установки. Бере участь у технічному обслуговуванні й ремонті суднових технічних засобів та інших роботах за розпорядженням старшого механіка.

Повинен знати: будову котельних установок і правила їх експлуатації; основні несправності котельних установок та технічних засобів, які забезпечують їх роботу, способи їх виявлення та усунення; процедури несення вахти в котельному відділенні; основи електроустаткування суден і суднової автоматики; слюсарну справу й технологічну послідовність під час ремонту котельної установки; розташування протипожежного обладнання в машинно-котельному відділенні та його правильне використання; системи аварійно-попереджувальних сигналів; основи такелажних і малярних робіт; основні дії щодо захисту природного навколишнього середовища; англійську мову (морську специфіку).

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Підтвердження компетентності згідно з вимогами до професії машиніста котельної установки. Стаж роботи на суднах за професією машиніста котельної установки 2 класу не менше 6 місяців.